Akryltavlor

Materialet som kallas för plexiglas omnämns allt oftare. Ett oavtagande intresse samt en ökad bas av fans som upptäcker dess olika fördelar innebär endast en sak att det är värt att se närmare på den. ... mer

VISSTE DU ATT…

Plexiglas är också känt som akrylglas. Den har en stor fördel gentemot vanligt klas då det är lättare och mer elastiskt vilket gör det mer universiellt och kommer att finna tillämpning i mer minimalistiska utrymmen där ett tjockare material skulle vara för överväldigande.