Element i denna uppsättning

max. 109.4 IN
max. 73.2 IN