Element i denna uppsättning

max. 89.8 in
max. 59.8 in