INTEGRITETSPOLICY • Pixers® - Vi lever för förändring
30% rabatt på allt! Använd din rabatt tills 30-09-2022. | Din rabattkod: NAGERMOR30

BILAGA NR 1. INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy har tagits fram för att garantera bättre betjäning av Användarna till Tjänster som tillhandahalls av Rayden Earth Ltd. 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH VAT ID GB300743153 Great Britain („Vi”) pa webbplatsen pixers.pl och som är intresserade av hur man använder deras personuppgifter [personlig identifierande information]. Vi ber Användarna att noggrant läsa denna Integritetspolicy och försöka att ingaende första pa vilket sätt vi samlar in, använder, skyddar eller pa annat sätt behandlar den personliga identifierande informationen samt personliga icke-identifierande informationen pa var webbplats. GENOM ATT ANVÄNDA VALFRI DEL AV VARA TJÄNSTER SAMTYCKER Användaren till DE PRAKTIKER SOM BESKRIVS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. Samtidigt bör det noteras att denna integritetspolicy uppfyller informationsskyldigheten enligt art. 13 i Europaparlamentets och radets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende pa behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sadana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Europeiska unionens officiella tidning L 2016 Nr 119, s. 1), vidare kallad ”Förordning”.

VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN FRAN ANVÄNDARE AV VARA TJÄNSTER?

Den information som samlas in av oss kan delas upp i tva kategorier: personlig identifierande information samt personlig icke-identifierande information. Personlig identifierande information omfattar alla uppgifter som kan användas för att exakt identifiera Användaren. Personlig icke-identifierande information är all massinformation eller sadana uppgifter som inte kan leda till avslöjande av Användarens identitet. Sektionerna nedan beskriver pa vilket sätt vi samlar in och använder all personlig identifierande information samt personlig icke-identifierande information. Dessa uppgifter kan länkas till Användaren ifall Användaren bestämmer sig för att dela sina personuppgifter med oss i enlighet med Tjänstens Användningsvillkor och om vi är förpliktade att avslöja loggar fran servrar som resultat av juridiskt förfarande kan vissa tredje parter som Användarens internetleverantör länka vara anonyma tekniska data med Användaren och använda information som överskrider de uppgifter som finns pa vara servrar.

Vi kan även använda cookie-filer, navigeringssignaler eller annan anonym sparningsinformation för att förbättra interaktion mellan vara servrar och Användarens dator. Vi kan ocksa inga ett samarbete med externa annonsörer som kan (själva eller genom sina partners) placera eller känna igen unika cookie-filer i Användarens webbläsare.

VILKEN TYP AV PERSONLIGA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vid beställning pa utförande av tjänster eller registrering pa var webbplats kan Användaren ombes att uppge sitt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, uppgifter om kreditkort, socialförsäkringsnummer eller annan detaljerad information som är nödvändig för att man ska kunna använda vara Tjänster.

När Användaren samtycker i kontaktformuläret till vara informationsutskick som möjliggör inköp till lägre pris (rabatter, erbjudanden) eller specialerbjudanden/kampanjer, behandlar vi endast de av Användaren frivilligt uppgivna personuppgifter: för- och efternamn, e-postadress, födelsedatum. I denna Integritetpolicy med web-push kontaktformulär avses alla meddelanden innehallande marknadsföringsinformation som skickas av oss till Användaren under tiden denne använder pixers.pl webbplats samt under besök pa andra webbsidor.

Användaren kan även ge sitt samtycke till utskick av marknadsföringsmeddelanden genom aviseringar visade av webbläsaren som denne använder (web-push-meddelanden). I sadant fall behandlas inte Användarens personuppgifter av Administratören, eftersom denne baserar endast pa de uppgifter som vid användningen har sparats i webbläsarens minne. Administratören har ingen tillgang till uppgifter som samlats i Användarens webbläsare. Detta samtycke kan aterkallas genom ändring av webbläsarens inställningar.

VEM ADMINISTRERAR DINA UPPGIFTER?

Administratören för personuppgifter är Rayden Earth Ltd. 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH VAT ID GB300743153 Great Britain, . Du kan kontakta Administratören genom att skicka e-post till e-mejladressen: contact@pixers.se eller med traditionell post som skickas till: . För alla ärenden angaende behandling av personuppgift Rayden Earth Ltd. 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH VAT ID GB300743153 Great Britainer kan du kontakta den av Administratören utvalda datatillsynsman via e-post till e-mejladressen: contact@pixers.se eller med traditionell post som skickas till: Rayden Earth Ltd. 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH , Great Britain

NÄR SAMLAR VI INFORMATION?

Vi samlar in Användarens personuppgifter när Användaren skapar ett konto, gör en beställning, abonnerar pa nyhetsbrev eller matar in annan information pa var webbplats. Utöver detta, varje gang när Användaren far tillgang till vara Tjänster, samlar vara servrar automatiskt in information fran Användarens webbläsare eller enhet. Dessa uppgifter omfattar Användarens IP-adress och typ av webbläsare (om Användaren använder en webbläsare), enhetens identifieringsnummer, lokalisering (om Användaren har denna funktion aktiverad), internetleverantör eller leverantör av tradlösa kommunikationstjänster, omdirigeringssidor/utgangssidor, typ av plattform, data/tidsstämpel samt antalet klick, början och slut pa varje session, typ av marknadsföringsmaterial som skickas till Användaren och som anpassas till dennes inköpspreferenser (web-push-kontaktformulär; erbjudanden som skickas via e-post mm), beställningar som granskats och som lagts i kundkorgen samt pa vilket sätt dessa granskats.

PA VILKET SÄTT ANVÄNDER VI ANVÄNDARENS UPPGIFTER?

Vi kan använda uppgifterna som vi erhaller fran Användaren i enlighet med beskrivningen ovan för att snabbt behandla Användarens alla transaktioner samt för periodisk utskicka av e-postmeddelanden angaende beställningen som gjorts av Användaren eller andra Tjänster. Uppgifter som samlas automatiskt fran Användarens webbläsare eller enhet hjälper oss att förbättra vara Tjänster. Vi kan använda denna information för tendensanalys rörande belastning av vara servrar, tillhandahallande av Tjänster, förebyggande av bedrägeri, massövervakning av besökstrafik och samling av demografisk information i bred omfattning. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter till externa subjekt med undantag för Leverantören av tjänster vid behandling av Användarens inköp.

Vi behandlar personuppgifter för att genomföra och dokumentera de avtal som binder oss, för utskick av e-postmeddelanden angaende gjorda beställningar eller andra tjänster som tillhandahalls av Administratören. Den lagliga grunden för sadan behandling av personuppgifter är genomförande av avtal – art. 6 avsnitt 1 bokstav b) i Förordningen.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med rättslig skyldighet som vi är föremal för och i synnerhet lagar om bl. a ändamal i samband med hantering av Tjänsten och fakturering inom ramen för utlämnande av personuppgifter till offentliga organ – laglig grund art. 6 avsnitt 1 bokstav c) i Förordningen.

I enlighet med tilläggssamtycke som uttrycks av Användare, behandlar vi personuppgifter i marknadsföringssyfte, i synnerhet för nyhetsbrevtjänsten eller utskick av bonusar (eller rabatter) och annan marknadsföringsinformation till Användaren med hjälp av uppgifter som lämnas till Administratören via kontaktformulär, för att Användaren kan kontaktas av representanter för Administratörens Call Center i enlighet och den omfattning som Användaren samtyckte till. Laglig grund för sadan behandling av personuppgifter utgörs av art. 6 avsnitt 1 bokstav a) i Förordningen.

Vi kan behandla personuppgifter för att genomföra Administratörens rättsligt motiverade intressen baserade i synnerhet pa behandling av personuppgifter för genomförande av analys och statistikförande för marknadsföringsändamal, däribland profilering, fastställande eller indrivning av fordran eller skydd mot sadana fordringar – laglig grund art. 6 avsnitt 1 bokstav f) i Förordningen.

Personuppgifter som erhalls fran cookie-filer sparade i webbläsare eller enheter, behandlas av oss för att genomföra Administratörens rättsligt motiverade intressen baserade i synnerhet pa genomförande av analys- och statistikatgärder, administrativa atgärder i samband med tillhandahallna Tjänster, motverkande av bedrägeri och sparning av Användares sammanlagda trafik pa webbplatserna. Laglig grund för sadan behandling av personuppgifter utgörs av art. 6 avsnitt 1 bokstav a) i Förordningen. Användaren har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter för markandsföringsändamal pa ett sätt som bestar i att genomföra analyser och föra statistik, inklusive profilering, i den utsträckning som behandlingen är relaterad till detta syfte. Efter att invändningen gjorts har Administratören ingen rätt att behandla Användarens personuppgifter i sadant syfte.

PA VILKET SÄTT SKYDDAR VI ANVÄNDARNAS PERSONUPPGIFTER?

Vi använder inte sarbarhetsskanning och/eller skanning enligt PCI-standarder. Användarens personuppgifter är skyddade av säkra nätverk och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskilda atkomsträttigheter till sadana system och är skyldiga att halla informationen konfidentiell. Dessutom krypteras alla känsliga uppgifter och kreditinformation via TLS-teknik (Transport Layer Security). Vi har implementerat olika säkerhetsatgärder som tillämpas när Användaren gör en beställning, matar in, skickar eller far tillgang till personuppgifter. Alla transaktioner behandlas av nätbetalningstjänstens operatör och varken lagras eller behandlas pa vara servrar.

ÖVRIG INFORMATION

Om Användaren beslutar sig för att länka sitt konto till ett Facebook-konto eller ett konto pa annan valfri nätverkstjänst, kommer vi att erhalla och förvara grundläggande information angaende registrering av kontot som Användaren själv lämnat ut till sadan nätverkstjänst, sasom för- och efternamn, e-postadress, Användarens användarnamn samt profilsidans URL-adress. Vi kan även erhalla aktivitetsflöde och visa innehall kopplat till Användarens användning av vara Tjänster eller annan information fran Facebooks nätverkstjänst och andra länkade tjänster inklusive hemsidans innehall, statusuppdateringar, kommentarer, bilder och upplysningar om besökta platser i den utsträckning som Användaren ger oss tillgang till information fran sadana nätverkstjänster.

OFFENTLIG INFORMATION

Varje gang som Användaren publicerar nagot innehall, kommentar eller annat material med användning av vara Tjänster, kan vi använda Användarens namn pa webbplatsen i samband med detta innehall och kan enligt eget gottfinnande tillata andra Användare att söka information pa var webbplats med inkludering av information om Användaren. Vi papekar att all information som Användaren publicerar pa var webbplats är offentlig. Andra Användare kan kontakta Användaren via dessa kommentarer och innehall. Vi kan omfördela – med hjälp av Internet och andra medier – annat material som skickats in av Användaren under tiden denne använde vara Tjänster.

ANVÄNDER VI „COOKIE-FILER”?

Ja. Cookie-filer är sma filer som webbplatsen eller tjänsteleverantören överför till harddisken pa Användarens enhet med hjälp av dennes webbläsare (om Användaren samtycker till detta). Cookie-filer möjliggör för webbplatsens eller leverantörens system att känna igen Användarens webbläsare samt spara och komma ihag viss information. Vi använder cookie-filer för att övervaka vissa typer av information under Användarens besök pa var webbplats eller vid användning av vara Tjänster. Cookie-filer används av oss till exempel för att komma ihag och behandla information om tjänster som sparats i Användarens kundkorg. Denna information hjälper oss även att första Användarens preferenser med stöd av tidigare eller aktuell aktivitet pa webbplatsen, vilket möjliggör tillhandahallande av bättre service för vara Användare. Vi använder cookie-filer även för förberedande av massinformation angaende trafik pa webbplatsen samt interaktion med webbplatsen sa att vi i framtiden kan erbjuda vara Användare bättre upplevelse av användning av var webbplats och de verktyg som tillhandahalls pa den. Cookie-filer möjliggör korrekt funktion av vara Tjänster. Ifall Användarens webbläsare är inställd sa att den inte godkänner nagra cookie-filer, kan Tjänsten fungera felaktigt pa given webbläsare. Användare som inte godkänner användning av cookie-filer tar fullt ansvar för eventuellt förlust av vara Tjänsters funktionalitet.

VI ANVÄNDER COOKIE-FILER FÖR ATT:

• komma ihag och behandla information om tjänsteerbjudanden som Användaren tittar pa under sitt besök pa webbplatsen pixers.pl samt konkreta tjänster som sparats av Användaren i kundkorgen vid beställningen,
• första och spara Användarens preferenser för framtida bruk,
• spara information om visad reklam.
Användaren kan bestämma om dennes dator ska meddela varje gang en cookie-fil skickas. Som alternativ kan Användaren välja att stänga av hantering av samtliga cookie-filer. Inställningarna kan ändras i webbläsaren (t. ex. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer). Varje webbläsare är lite annorlunda, varför Användaren bör använda webbläsarens hjälpmeny för att ta reda pa hur man ändrar inställningar för cookie-filer. Vi papekar dock att om Användaren stänger av hanteringen av cookie-filer, kan vara Tjänster fungera inkorrekt i denna webbläsare, dock kan Användaren fortfarande göra beställningar.

ANVÄNDER VI „NAVIGERINGSSIGNAL”?

Ja. Navigeringssignaler (”Web beacons”) ibland kallade osynliga GIF-objekt („clear GIF”) eller handlingsmarkörer („action tags”) är sma genomskinliga grafiska bilder som ofta används tillsammans med cookie-filer för vidare personifiering av webbplatsen och Tjänster som vi tillhandahaller vara Användare samt för insamling av begränsad uppsättning av information om Användare som besöker var webbplats. Navigeringssignaler kan även användas av oss i vara e-postmeddelanden för att bättre första vara kunders beteende. Vi länkar inte navigeringssignalser till nagon personlig identifierande information.

ANVÄNDER VI „METADATA”?

Ja. När Användaren använder var webbplats som artist, registrerar vi även all metadata kopplad till bilder som skickas av Användaren. Metadata är oftast tekniskt data kopplat till innehallet som skickas av Användaren. Metadata kan till exempel beskriva pa vilket sätt, när och av vem har givet innehall hämtats/laddats ner och formaterats. Vi papekar dock att ingen av denna automatiskt inhämtad information länkas till nagon personlig identifierande information vid inhämtningstillfälle.

ANVÄNDER VI „ENHETSIDENTIFIERING”?

Varje gang när Användaren far tillgang till vara Tjänster via en mobil enhet (som telefon eller surfplatta), kan vi pa sadan mobil enhet komma at, samla in, övervaka och förvara (även pa flera ställen) sa kallade ”enhetsidentifierare”. Enhetsidentifierare är sma filer med data eller liknande datastruktur som förvaras pa Användarens mobila enhet eller är länkade till sadan enhet och som möjliggör entydig identifiering av Användarens mobila enhet. Enhetsidentifierare kan vara data kopplat till den mobila enhetens maskinvara eller mobila enhetens operativsystem eller annan mjukvara. Enhetsidentifierare kan garantera oss och vara externa partners information om pa vilket sätt Användaren tittar pa vara Tjänster och pa vilket sätt de används, vilket hjälper oss att ta fram rapporter och garantera personifiering av innehall och reklam. Vi papekar att vissa funktioner i Tjänster som tillhandahalls av oss kan fungera inkorrekt om användning av enhetsidentifierare är avstängd, felaktig eller oatkomlig.

ANALYTISKA TJÄNSTER RÖRANDE WEBBPLATSEN OCH APPLIKATIONEN

Vi använder oss av leverantörer av analytiska tjänster („Leverantörer av analytiska tjänster”) sasom Google. Detta hjälper oss att analysera sättet pa vilket Användarna använder vara Tjänster samt mäta deras trafik pa var webbplats och tendenser i samband med användning av Tjänster. Dessa verktyg samlar in information som skickas av Användarens enhet eller var Tjänst, inklusive webbsidor som besöks av Användaren, tillägg och annan information som hjälper oss förbättra vara Tjänster. Vi papekar att vi ibland kan byta Leverantörer av analytiska tjänster vars tjänster vi använder oss av. Information som genereras av Användarens webbläsare eller enhet gällande dennes användning av vara Tjänster skickas till Leverantören eller Leverantörer av analytiska tjänster och förvaras av dem. Leverantörer av analytiska tjänster använder denna information för att bedöma pa vilket sätt Användaren använder vara Tjänster, ta fram rapporter om aktivitet pa webbplatsen eller mobila enheter för vara ändamal samt tillhandahallande av andra tjänster kopplade till användning av webbplatsen och nätverket. Leverantörer av analytiska tjänster kan även dela denna information med tredje parter om de förpliktas till detta enligt lag eller om dessa tredje parter behandlar sadan information i deras [Leverantörernas] namn. Vi samlar in och använder dessa analytiska data tillsammans med analytiska data fran andra Användare pa ett sätt som i motiverad grad gör det omöjligt att använda dessa för identifiering av konkreta Användare. Användarens användning av var webbplats är liktydig med dennes samtycke till behandling av personuppgifter av Leverantörer av analytiska tjänster pa det sättet och för de ändamal som beskrivs ovan.

HUR ANVÄNDER VI ANVÄNDARENS MEJLADRESS?

När kontot öppnas eller en beställning görs, kräver vi att Användaren uppger sin e-postadress. Användarens e-postadressen använder vi bade för behandling av transaktion (t. ex. utskick av notifieringar om beställningsstatus) samt för marknadsföringsändamal (t. ex. utskick av nyhetsbrev, offert pa nya tjänster, information om händelser och specialerbjudanden fran tredje parter). E-postmeddelanden som skickas av oss innehaller en kod som gör det möjligt att följa Användarens sätt att använda dessa meddelanden inklusive information om givet e-postmeddelande har öppnats och vilka länkar har man klickat pa (i lämpliga fall). Om Användaren inte vill fa vara e-postmeddelanden med marknadsföringsmaterial, bör denne kontakta oss genom att skicka e-post till: contact@pixers.se. Vi förbehaller oss även rätten att skicka ut vissa notifieringar, som annonser om tjänster och administrativa meddelanden, vilkas utskick Användaren inte kan avbeställa.

INFORMATION OM LOKALISERING

När Användaren använder vara Tjänster far vi automatisk information om Användarens lokalisering. Vi tillämpar olika tekniker för att bestämma Användarens lokalisering, sasom det tillämpade operativsystemets eller webbläsarens lokaliseringstjänst samt data fran sensorer pa Användarens enhet och information fran GPS.

DEMOGRAFISKA DATA

Vi samlar även in demografiskt data. Dessa använder vi för att anpassa Användarens upplevelser, visa innehall som enligt var uppfattning kan vara intressant för dem samt visa innehall enligt Användarnas preferenser. Vissa informationer kan delas med annonsörer pa ett sätt som omöjliggör identifiering.

DATA FRAN UNDERSÖKNINGAR PA WEBBPLATSEN

Ibland kan vi göra undersökningar bland Användare. Vi uppmanar Användarna till att delta i sadana undersökningar eftersom de ger oss viktig information som hjälper oss att förbättra vara Tjänster. Användaren kan även anmäla sig till vissa undersökningar som vi erbjuder till Användare. Samtliga tilläggsregler gällande genomförande av sadana undersökningar kommer att meddelas Användarna före deltagandet.

ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL TREDJE PARTER

Vi varken säljer, handlar med eller pa nagot annat sätt delar personlig identifierande information till externa subjekt utan att tidigare meddela detta Användaren. När Användaren öppnar kontot eller gör en beställning, samlar vi in information om Användaren för att komplettera dennes online profil. Om inget annat bestämts i denna Integritetspolicy, avslöjar vi inte personlig identifierande information till andra Användare av Tjänsten. Detta gäller inte partners som hanterar webbsidan och andra subjekt som hjälper oss i hanteringen av var webbplats, verksamhetsdrift och betjäning av Användare under förutsättning att dessa subjekt godkänner att denna information omfattas av sekretess. Användaren tar dock del av och samtycker till att vi kan dela information som vi erhallit fran Användare om vi handlar i god tro och är övertygade om att vi har behörighet till eller förpliktas att göra detta i enlighet med lagen eller om Användaren samtycker till detta, inklusive när vi meddelar Användaren att informationen som denne delger oss kommer att delas pa bestämt sätt och Användaren uppger sadan information.

UTLÄMNANDE AV INFORAMTION TILL BETRODDA TREDJE PARTER

Vi kan dela Användarens personliga icke-identifierande information med tredje parter pa ett sätt som gör det omöjligt att avslöja Användarens identitet. När Användaren exempelvis far tillgang till var webbplats kan vi eller vara leverantörer automatiskt konfigurera cookie-filen, vilket later oss känna igen Användarens webbläsare när denne navigerar pa nätet samt att visa information och reklam pa basis av Användarens tydliga intressen. Vi kan ibland dela Användarens personliga icke-identifierande information tillsammans med personlig identifierande information med tjänsteleverantörer som är kopplade till oss, sa att de kan utföra vissa funktioner i vart namn. Exempelvis externa representanter för kundservicen eller leverantörer för teknologisk infrastruktur kan fa tillgang till Användarens uppgifter för att tillhandahalla tjänster för denne. Användarens uppgifter kommer att behandlas av dessa tjänsteleverantörer som privata och konfidentiella och kommer inte användas för andra ändamal än de som godkänts av oss. Utöver detta kan vi ibland dela personlig identifierande information (som e-postadresser eller postadresser) gällande var databas med Användare till noggrant utvalda tredje parter för att de ska kunna erbjuda varor och tjänster som enligt var uppfattning kan vara av intresse för användaren. Om Användaren inte vill erhalla erbjudanden fran vara betrodda partners kan dennes e-postpreferenser ändras när som helst genom att ga in pa ”Settings”-sektionen (Inställningar) pa var webbplats.

HÄNVISNINGAR TILL EXTERNA SIDOR

Pa var webbplats erbjuder vi inte och tar inte hänsyn till produkter eller tjänster fran tredje parter.

GOOGLE

En sammanställning av krav gällande Google-reklam hittas i Googles reklamregler. Dessa regler infördes för att garantera Användarna positiva upplevelser. För tillfället använder vi inte tjänsten Google AdSense pa var webbplats men vi kan göra det i framtiden.

VI SAMTYCKER TILL FÖLJANDE:

• användare kan besöka var webbplats anonymt,
• efter att denna Integritetspolicy tagits fram, kommer en länk till den finnas pa var hemsida eller som minimistandard pa huvudsidan efter att man gatt in pa var webbplats,
• länk till var Integritetspolicy innehaller ordet „integritet” och kan enkelt hittas pa den ovan nämnda sidan.

ANVÄNDARNA KOMMER ATT INFORMERAS OM ALLA ÄNDRINGAR I VAR INTEGRITETSPOLICY:

• pa var sida om Integritetspolicy,
• via e-post med information om ändringar i integritetspolicyn med pavisande av ändrade bestämmelser.

ANVÄNDARNA KAN ÄNDRA SINA PERSONUPPGIFTER:

• genom att skicka e-postmeddelande till oss,
• genom att logga in pa sitt konto.

HUR HANTERAR VAR WEBBPLATS BEGÄRAN OM AVSTÄNGNING AV SPARNING?

Vi godkänner krav om avstängning av sparning („Do Not Track”, DNT-begäran) och vi sparar inte, sparar inte cookie-filer och använder inte reklam om i alternativet för avstängning av sparning aktiverats i Användarens webbläsare.

TILLATER VAR WEBBPLATS SPARNING AV ANVÄNDARNAS BETEENDEN FÖR BETEENDEBAERAD MARKANDSFÖRING? Vi vill understryka att vi inte tillater tredje parter att spara användarnas beteenden i syfte att använda för beteendebaserad marknadsföring.

BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE ANVÄNDARNAS ALDER

Aldersbegränsningar för Användare som far använda vara Tjänster har bestämts i Villkor för användning av Tjänsten. Ingen del av var Tjänst riktar sig till barn under 16-arsalder. Vara Tjänster är inte avsedda för barn under 16-arsalder. Om vi far reda pa att vi samlat in personuppgifter fran ett barn under 16 ar utan föräldrarnas samtycke, kommer dessa uppgifter att raderas snarast möjligt. Därför ber vi att man kontaktar oss vid misstanke om att vi har information fran ett barn under 16 ar eller uppgifter som gäller ett sadant barn.

GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR

För närvarande är vara Tjänster avsedda för boende i valfritt land och information som samlas i samband med Tjänsten (inklusive personlig identifierande information) förvaras och behandlas i Frankrike. Användare kan inte fa tillgang till Tjänsten, använda den eller registrera sig för Tjänsten om lagen i deras hemvistland förbjuder detta.

SÄKERHET OCH SKYDD

Vi har implementerat säkerhetsatgärder som skyddar mot förlust, felaktig användning och ändring av information som förvaras/lagras i var databas. Vi strävar efter att garantera säkert dataflöde mellan datorn eller mobila enheten och vara servrar. Ingen information som delas pa Internet är dock 100 % säker. Därför kan vi inte säkra eller garantera säkerheten för den information som delas med oss via Internet och tar inte ansvar för oavsiktlig övertagande eller felaktig användning.

FÖR ATT AVSTA FRAN ATT FA E-POSTMEDDELANDEN I FRAMTIDEN KAN ANVÄNDAREN:

• ga till väga enligt instruktioner som finns i slutet av varje e-postmeddelande.

HUR LÄNGE FÖRVARAR VI ANVÄNDARNAS INFORMATION?

När Användarens konto stängts eller inaktiverats kan vi behalla information (däribland information om Användarens profil) och delade bilder för att skapa reservkopior, för arkiveringsändamal och/eller för granskningsändamal. Personuppgifter behandlas under den tid som kräv för att genomföra avtalet. Om personuppgifter behandlas i enlighet med samtycke, kommer dessa att behandlas tills samtycket aterkallas. Perioden för behandling och förvaring/lagring av personuppgifter kan förlängas med preskriptionstiden för fordran. Efter att de ovan nämnda perioder löpt ut kommer personuppgifter att behandlas i den omfattning och under den period som bestäms enligt de allmänt gällande lagföreskrifterna.

PERSONUPPGIFTERS SUBJEKTETS RÄTTIGHETER

Varje person vars personuppgifter vi behandlar har rätt att begära tillgang till innehall i dessa uppgifter samt att ändra, rätta, radera, begränsa behandling, invända mot behandling av personuppgifter samt rätt till att flytta uppgifter. Om behandling sker i enlighet med samtycke till behandling av personuppgifter kan detta samtycke aterkallas när som helst utan att detta paverkar lagligheten av behandling baserad pa samtycket innan det aterkallats. Subjektet för personuppgifter har även rätt att överklaga till datatillsynsmyndigheten.

ÖVRIG INFORMATION GÄLLANDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av Användarens personuppgifter är nödvändig för att teckna avtal och fullgöra de lagliga skyldigheter som aläggs Administratören av datauppgifter enligt lag. Underlatenhet att överföra data gör det omöjligt att tillhandahalla Tjänsterna.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

All insamlad information är föremal för Integritetspolicyn som gällde när informationen samlades in. Vi kan dock da och da ändra var Integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela Användaren om sadana ändringar genom att publicera dem pa var webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande eller annat meddelande. Vi kommer ocksa att ange när sadana ändringar träder i kraft. Genom att fortsätta använda vara Tjänster efter att dessa ändringar träder i kraft, godkänner man att man är bunden av den reviderade policyn.

KONTAKT

Vid fragor gällande denna integritetspolicy kan Användaren kontakta oss pa nedanstaende adress: Rayden Earth Ltd. 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH, Great Britain

ÄNDRINGSDATUM

Denna integritetsförklaring har senast ändrats den 07.04.2021 r.