ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBTJÄNSTEN • Pixers® - Vi lever för förändring
30% rabatt på allt! Använd din rabatt tills 30-09-2022. | Din rabattkod: NAGERMOR30

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBTJÄNSTEN

INLEDNING

Den polska versionen av dessa användningsvillkor har översatts till andra sprak endast i syfte att underlätta. Vid skillnader mellan den polska versionen och dess översättningar är den polska versionen överordnad. I Användningsvillkoren hittar du villkor för nyttjande av Tjänsten, rättigheter och plikter samt Säljaren och Köparnas ansvarsomrade. Användning av Tjänsten är liktydig med godkännande av alla bestämmelser i Användningsvillkoren.

DEFINITIONER

Varje gang du i Användningsvillkoren ser följande termer som börjar med versal, ska dessa tolkas enligt förklaringen nedan:

 1. 1. Administratör / Säljare – Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH VAT ID GB300743153, Great Britain eller dennes juridiska efterträdare som förvaltar Tjänsten.
 2. 2. Grafik – grafisk fil, bild eller fotografi presenterad och licensierad inom Tjänsten för att möjliggöra tillhandahallande av Tjänsten.
 3. 3. Program 365 – program “365 returdagar” inom vilket Användaren har rätt att returnera den beställda Tjänsten inom ett ar fran beställningens leveransdatum utan att behöva uppge anledningen till returen.
 4. 4. Service – webbplats/webbportal som fungerar pa internetadressen www.pixers.se och som drivs för att möjliggöra tillhandahallande av Tjänster av Säljaren till Användaren med användning av Grafik förvärvade fran legala källor.
 5. 5. Avtal – avtalet tecknat genom Servicen mellan Säljaren och Användaren om tillhandahallande/utförande av Tjänsten.
 6. 6. Tjänst – grafisk projekttjänst tillhandahallen av Säljaren till Användaren inom ramen för Servicen. Tjänstens syfte är att optimera den Grafik som valts av Användaren vid beställningsförfarande och enligt av denne valda parametrar.
 7. 7. Användare – myndig fysisk person med fullständig rättslig handlingsförmaga, juridisk person eller organisationsenhet som inte är rättssubjekt samt minderarig person fran 16 ars alder och/eller en person utan fullständig rättslig handlingsförmaga under förutsättning att tillstand fran laglig ställföreträdare erhallits och som har tillgang till tjänster som erbjuds i Servicen, kan genomföra ett köp av Tjänsten.
 8. 8. Voucher – elektronisk värdekupong ställd till innehavaren i enlighet med definition i Villkor för Pixers Gavokort.

TEKNISKA ANVÄNDARVILLKOR FÖR SERVICEN

 1. 1. Användaren tar del av och godkänner att Servicens minimala tekniska användarvillkor är tillsammans:
 2. a. fungerande och smidig telekommunikations-slutenhet (dator, surfplatta, smarttelefon o. dyl.) med tillgang till Internet och möjlighet att visa grafiskt användargränssnitt för Servicens användare;
  b. installerad och uppdaterad webbläsare: Microsoft Internet Explorer 8.0 eller senare version, Mozilla Firefox 20.0 eller senare version, Apple Safari 4.0 eller senare version samt Google Chrome 23.0 eller senare version;
  c. aktivt mejlkonto;
  d. kopplad hantering av Javascript och cookies-textfiler.
 3. 2. Servicen använder cookies-textfiler. „Cookie” [kaka] är en liten information som placeras pa uppmaning fran servern (first-party cookie) pa Användarens telekommunikations-slutenhet (t.ex. dator, smarttelefon o. dyl.) under Service-besöket som servern kan läsa av vid kommande uppkoppling fran denna enhet. Användning av cookies orsakar inga konfigurationsändringar i Användarens enheter eller i mjukvaran som installerats pa dessa enheter.
 4. 3. Servicen använder följande typer av cookies [kakor]:
 5. a. sessionsspecifika – förvaras pa Användarens telekommunikations-slutenhet endast sa länge denne besöker Servicens webbplats, tills webbläsaren stängs eller man loggar ut fran Servicen; samt
  b. permanenta – förvaras pa Användarens telekommunikations-slutenhet under en bestämd tid eller tills Användaren raderar dessa.
 6. 4. Servicen använder cookie-filens mekanism för: (i) underlättande av navigering pa Servicens webbsidor bl. a. genom vidhallande av Användarens session, tack vare vilket är det inte nödvändig med en separat inloggning pa webbplatsens ämnessidor; (ii) verifiering och utveckling av offert bl. a. genom anpassning av Servicens innehall till Användarens preferenser; (iii) statistik.
 7. 5. Användaren godkänner att Servicen använder även trepartskakor [kakor fran utomstaende tjänster] (third-party cookies) för (i) presentation av multimedialt innehall pa Servicens webbsidor som hämtas fran utomstaende Internetsservice; (ii) insamling av allmänna och anonyma statistiska data med hjälp av analysverktyg; samt (iii) användning av interaktiva funktioner för popularisering av Servicen med hjälp av sociala nätverk.
 8. 6. Användaren har möjlighet att bestämma villkoren för användning av cookie-filer med webbläsarens inställningar. Varje Användare kan i synnerhet stänga av cookie-mekanismen i webbläsaren pa sin telekommunikations-slutenhet. Avstängning av denna mekanism kan dock orsaka svarigheter eller omöjliggöra användning av Servicen.
 9. 7. Mer om cookie-filer hittar du i Integritetspolicyn som utgör Bilaga nr 1 till Användarvillkoren.

JURIDISKA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV SERVICEN

 1. 1. Om inte Användarvillkoren säger annat är Användaren berättigad till användning av Servicen endast inom ramen för dess ändamal och funktionalitet under förutsättning att bl. a. (i) följa den gällande lagen i alla avseenden väsentliga för Servicens korrekta, fullständiga och störningsfria funktion, (ii) avsta fran att ingripa i Servicen genom spridning/införande av datavirus eller annan skadlig mjukvara, genom obehörig atergivning, överföring eller användning av källkoder eller andra företagshemligheter samt (iii) avsta fran att tillföra Servicen innehall av olaglig karaktär samt fran att pa ett olagligt sätt använda Servicens element, däribland företagets beteckning och logotyp, varor, tjänster samt annan skyddad immateriell egendom.
 2. 2. Innehall, data eller annan information som Användaren uppgivit i Servicen, inklusive de uppgifter som lämnats pa Kontot, är dennes egendom och Användaren är ensam ansvarig för dessa, i synnerhet för att samtliga uppgifter är riktiga och korrekta, att de följer Användarvillkoren samt för dessas användning inom Servicen. Genom att uppge dessa uppgifter i Servicen ger Användaren Servicen befogenhet till användning av dessa uppgifter för att garantera Servicens fullständiga funktionalitet.
 3. 3. Servicen förbehaller sig rätten att spärra, radera eller pa annat sätt förhindra tillgang till innehall, data och information som pa Användarens begäran förvaras inom Servicen ifall man erhaller en officiell anmälan eller en tillförlitlig upplysning om dessas olagliga karaktär eller till dessa kopplad verksamhet eller i andra fall som anges i Användarvillkoren eller den gällande lagen.

VILLKOR FÖR TILLHANDAHALLANDE AV TJÄNSTEN

 1. 1. Administratören strävar efter att Servicen uppfyller Användarnas förväntningar men garanterar inte att denna är fri fran fel eller brister. Om det inte strider mot de obligatoriska lagbestämmelserna, fransäger Administratören sig sitt ansvar i fraga om garanti eller annat som kan härröra fran dess [Servicens] tillkortakommanden. Denna bestämmelse tillämpas inte gentemot Användare som är konsumenter (bestämmelsen gäller inom Europeiska unionen).
 2. 2. Användarna accepterar att Servicen kan innehalla länkar till externa webbportaler, webbsidor och webbapplikationer som inte utgör Administratörens egendom eller pa nagot sätt är beroende eller kontrolleras av Administratören. Användarna bekräftar att tillgang till Servicen kan ske genom verktyg eller tjänster fran tredje part. I samtliga fall sker uppkoppling eller användning av tredje parters resurser och faciliteter pa Användarens bekostnad och risk. Servicen uppmanar till att bekanta sig med tredje parters tjänstvillkor för att fastställa Användarens plikter och rättigheter.
 3. 3. Genom att ta emot Användarens beställning förklarar och garanterar Säljaren att denne har professionell kunskap och tekniska möjligheter för att utföra Tjänsten i enlighet med Användarens beställning.
 4. 4. Säljaren förpliktar sig att till Användaren inte överföra reklaminformation, telefonnummer, mejladress, webbsideadress, Skype-ID o. dyl. eller pa annat sätt möjliggöra kommunikation med kringgaende av Servicens förmedling eller uppmana till transaktion utanför Servicen.
 5. 5. Användaren som är konsument förklarar att denne är medveten om att beställning och betalning för beställning genom Servicen samt utförande av Tjänst av Säljaren innebär att Användaren förlorar rätten att franga avtalet som tecknats utanför företagets lokal eller pa distans i enlighet med art. 27 lagen om konsumenträttigheter. Det ovannämnda framgar fran innehallet i art. 38 p. 1 lagen om konsumenträttigheter.

BESTÄLLNING AV TJÄNSTEN

 1. 1. All Grafik, inklusive den som anskaffats fran externa digitala bibliotek eller andra legala källor jämte priser och tilläggsinformation som presenteras i Servicen utgör en inbjudan till Användaren att inga ett Avtal. Användaren kan göra en beställning genom Internets konfigurationssystem för betjäning av tjänster och beställningar tillgängligt online i Servicen genom ett registrerat konto eller som en oregistrerad användare.
 2. 2. Användaren lämnar in sin beställning pa utförande av Tjänst pa Servicens webbsida. I undantagsfall, som till exempel Servicens felaktiga eller bristfälliga funktion, vilket för det omöjligt att lägga en beställning, kan beställningen göras via e-post som skickas till Säljarens mejladress.
 3. 3. För att göra en beställning ska Användaren:
 4. a. i Servicens katalog välja den Grafik med vilken Säljaren utför Tjänsten; vidare
  b. konfigurera den valda Grafiken med mekanismer tillgängliga i Servicen där man bestämmer utskriftsparametrar (bl. a. bildruta, storlek, grafisk effekt samt material), till vilka den valda Grafiken bör optimeras; och slutligen
  c. uppge sina kontaktuppgifter för slutförande av Avtal.
 5. 4. Baserat pa parametrar som angetts av Användaren presenterar Säljaren detaljerade Avtalsvillkor för Användaren. Villkoren omfattar atminstone Tjänstens pris, leveransdatum samt regler för retur och reklamation. Priser för Tjänsten är bruttopriser.
 6. 5. Om den Grafik som valts av Användaren härstammar fran en extern digitalbibliotekssamling, kommer Säljaren att genom Servicen införskaffa nödvändiga tillstand och rättigheter till vald Grafik fran givet digitalbibliotek (detaljerat licensavtal, som specificerar det för Användaren tillatna sättet att använda Grafiken pa, finns tillgängligt pa det givna Grafikkortet) och överför dessa till Säljaren i syfte att utföra tjänsten. Genom att pabörja utförande av Tjänsten inom Servicens ramar, godkänner Säljaren alltid att följa licensvillkoren och förklarar att Grafiken kommer att användas uteslutande för Användarens räkning i syfte att utföra Tjänsten. Användaren godkänner i sin tur att Grafiken far endast användas för personliga ändamal, utan möjlighet till underlicensiering, duplicering, användning för kommersiella ändamal och aterförsäljning.
 7. 6. Beställningen som gjorts av Användaren är juridiskt bindande.

ERSÄTTNING, AVGIFTER OCH PROVISION

 1. 1. Tjänster som utförs av Säljaren är avgiftsbelagda.
 2. 2. Inbetalningar för beställda Tjänster görs genom elektroniska betalningssystem eller direkt till Säljarens bankkonto.
 3. 3. Detaljerade regler för avgifter och provision för i Servicen finns i Bilaga 2 till Användningsvillkoren.

INTEGRITET OCH SEKRETESS

 1. 1. Servicens integritetspolicy („Integritetspolicy”) finns i Bilaga nr 2 till Användarvillkor och är integrerad del av dessa. Genom att godkänna Användarvillkoren samtycker Användaren även ocksa till sättet pa vilket Administratören behandlar personuppgifter som tillhandahalls inom Servicen. Databehandling av personuppgifter, inklusive delning av dessa, sker enligt de villkoren och former som föreskrivs i lagen.
 2. 2. Användarens personuppgifter kommer att förmedlas endast i samband med utförande av Avtalet eller till tredje part om omständigheter beskrivna i Integritetspolicyn skulle uppsta.
 3. 3. Om de obligatoriska lagbestämmelserna inte kräver detta, är det är det inte tillatet att utan Administratörens samtycke avslöja och använda nagon som helst information relaterad till Servicens funktion som endast är tillgänglig för dess Användare, i synnerhet: uppgifter om andra Användare, organisatoriska, teknologiska och tekniska lösningar, Servicens know-how samt information om intäkter fran transaktioner pa Servicen.

SERVICENS ANSVAR

 1. 1. Servicen ansvarar inte för Användarnas handlingar och underlatelser. I synnerhet ansvarar Servicen inte för Användarnas överträdelser i fraga om upphovsrätt samt Användares eller tredje parts övriga rättigheter.
 2. 2. Servicen övervakar korrekt slutförande av transaktioner som slutits inom Avtalen. Avtalen kan inte slutföras endast i exceptionella, motiverade fall, till exempel om Användarens samarbete inom Servicen har upphört.
 3. 3. Administratören är inte ansvarig för störningar i funktionen som orsakas av force majeure, fel pa utrustningen eller obehörig störning orsakad av Användarna, eller för skador som kan uppsta pa Användarens egendom till följd av Servicens felaktiga funktion.
 4. 4. I den utsträckning som lagen tillater utesluter Administratören sitt eget samt även sina anställdas, associerades och underleverantörers ansvar som är relaterat till Servicen konventionellt, deliktansvar eller annat, bade gällande förluster saväl som förväntade fördelar. Denna bestämmelse gäller inte Användare som är konsumenter (denna bestämmelse gäller inom Europeiska unionen).
 5. 5. Användaren atar sig att befria Säljaren fran allt ansvar och täcka alla kostnader, utgifter och fordringar som uppkommit eller tilldömts av eller mot Säljaren i samband med förfaranden mot Säljaren av skäl som gäller Användarna. Dessutom förbinder sig Användaren att hjälpa Säljaren med effektiv prövning eller försvar mot andra Användares eller tredje parts ansprak i fragor som rör Användare. Denna bestämmelse gäller inte Användare som är konsumenter (denna bestämmelse är bindande inom Europeiska unionen).

IMMATERIALLRÄTT

 1. 1. Användaren tar del av och godkänner att Servicens alla rättigheter tillhör Administratören. Det är förbjudet att använda sig att dessa rättigheter, däribland av immaterialrätt pa annat sätt än (i) inom Servicen samt (ii) i enlighet med Användarvillkor och gällande lagföreskrifter.
 2. 2. Servicen, dess enskilda element (inklusive användarens grafiska gränssnitt), texter (inklusive Användarvillkor), navigeringslösningar, val och upplägg av Servicens innehall, grafiska element, kompileringar samt materialbearbetningar skyddas av lagen för skydd av databaser, dataprogram, grafiska verk och andra.
 3. 3. Skyddet omfattar även allt material som Säljaren tillhandahaller Användaren pa elektronisk väg, i synnerhet genom e-post. Modifiering, kopiering, distribution, delning, visning, överförande, atergivning och aterpublicering, underlicensering, skapande av samlingsarbete av dessa material utan Säljarens samtycke är förbjudet och kommer att leda till vidtagande av rättsliga atgärder av Säljaren.
 4. 4. Nedladdning, användning och bearbetning av Servicens innehall, inklusive användning av internetrobotar eller andra automatiska system för nedladdning av data fran Servicen utan samtycke är liktydigt med brott mot Användningsvillkoren.
 5. 5. Det är förbjudet för Användaren att använda logon och varumärken, i synnerhet ”Pixers”-tecknet i nagon dokumentation eller för andra ändamal.
 6. 6. Användaren bär det fulla ekonomiska ansvaret för skador som orsakats Säljaren till följd av användning av immateriella egendomen utan dennes samtycke eller i strid med Användningsvillkoren eller tillämplig lag.

UPPSÄGNING AV AVTAL

Tillhandahallande av tjänster inom Servicen är inte tidsbegränsad.

KONTAKT OCH FÖRFARANDE VID REKLAMATION

 1. 1. Användaren kan kontakta Säljaren gällande tjänster tillhandahallna genom Servicen genom att:
 2. a. skicka traditionell post till: Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH, Great Britain eller
  b. genom "kontakt"-länken tillgänglig pa Servicens sida.
 3. 2. Reklamation gällande inom Servicen tillhandahallna tjänster kan lämnas elektroniskt med "kontakt"-länken tillgänglig pa Servicens sida eller skickas med traditionell post till: Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH, Great Britain. Reklamationen bör innehalla Användarens identifieringsuppgifter, inklusive mejladress, Användarens status i Servicen samt beskrivning av anmärkningar/förbehall och beställningens nummer.
 4. 3. Ifall upplysningar eller information som lämnats i reklamationen kräver komplettering, kommer Säljaren att be den som lämnat in reklamationen om en komplettering inom angivet omrade.
 5. 4. Säljaren handlägger reklamationen inom 14 dagar fran erhallandet av dess korrekta form.
 6. 5. Svar pa reklamationen skickas till den mejladress som angivits i reklamationen eller till den postadressen som angivits i reklamationsskrivelsen.
 7. 6. Reklamation som lämnats in för en pagaende eller redan avgjort ärende behandlas inte av Säljaren.
 8. 7. Säljaren uppbär inga extra avgifter för telefonkontakt med Call Center-avdelningen och uppger att uppringningarna kan belastas enligt prislista hos Användarens operatör.
 9. 8. Inlämnande av reklamation utesluter möjligheten att delta i Program 365.
 10. 9. Säljaren upplyser att med hänsyn till teknologiska processens egenskaper kan beställningens karaktär skiljas nagot fran den faktiskt utförda Tjänsten. Dessa skillnader uppstar i synnerhet pa grund av sadana faktorer som skärmens tekniska parametrar eller vald ljusinställning. Därför papekar Säljaren att toleransskillnaden mellan Tjänsten och beställningen kan vara cirka 1 %. Gällande färgatergivning mellan Tjänsten och dess realisering kan skillnaden uppga till ca 5 %.
 11. 10. Säljaren upplyser att om beställningen för samma Tjänst har gjort pa tva eller flera separata beställningar, är det möjligt att skillnader i toleransomrade och färgatergivning som omnämns i punkt 9 kan förekomma.
 12. 11. Omständigheter som omnämns i punkt 9 och 10 utgör ingen grund till godkännande av reklamation.
 13. 12. Inlämnande av reklamation utesluter inte möjligheten att använda rättigheter som framgar fran de allmänt gällande lagföreskrifter.

PROGRAM “365 RETURDAGAR”

 1. 1. Användaren har rätt att använda Program 365 enligt villkor som detaljerat beskrivs i detta avsnitt.
 2. 2. Användning av Program 365 utesluter möjlighet till skadestandsansprak som uppstod vid reklamation av den beställda Tjänsten.
 3. 3. Inom ramen för Program 365 har Användaren rätt att returnera den beställda Tjänsten inom ett ar fran det att beställningen betalades utan att uppge nagon orsak för returen.
 4. 4. För att använda Program 365 maste Användaren lämna in en särskild förklaring genom kontaktformulären som finns i fliken ”Reklamationer och returer” (länk:https://pixers.se/reklamation/identifikation-av-bestallningen).
 5. 5. Inom ramen för Program 365 kan endast den originella, intakta, oskadade och kompletta beställningen returneras. Returrätt för beställningar med synliga spar av användning eller mekaniska skador oavsett av typ och grad av dessa skador eller spar av användning. Kostnader för returnering av den beställda Tjänsten täcks av Användaren.
 6. 6. Om Säljaren fastställer att den returnerade beställningen uppfyller kriterier för användning av Program 365, kan Användaren välja ett av följande alternativ:
 7. a. förbättring av beställning – enligt Användarens anvisningar;
  b. utförande av ny Tjänst av Säljaren, där det nya värdet inte överstiger värdet pa den returnerade beställningen;
  c. aterbetalning av Användarens erlagda betalning i form av en Voucher.
 8. 7. Vid val av alternativ i avsnitt 6 punkt 1 eller 2, förpliktas Säljaren att leverera dessa inom 14 dagar fran godkännande av returen. Som leveransdatum räknas datum för utskick av rättad eller ny beställning till Användarens adress.
 9. 8. Vid val av alternativ i avsnitt 6 punkt 3 (aterbetalning av beloppet med Voucher) Säljaren:
 10. a. förpliktar sig att aterbetala det inbetalda beloppet genom en Voucher ställd till Användaren;
  b. skickar Vouchern till Användarens mejladress som uppgivits i kontaktformulären inom 14 dagar fran godkännande av returen;
  c. har inte rätt att franga avtalet som beskrivs i § 6 avsnitt 1 Villkor för Pixers Gavokort.
 11. 9. Vouchern som omnämns i avsnitt 6 punkt 3 berättigar Användaren till nya inköp av Tjänst i Servicen till Voucherns nominella värde med förbehall enligt avsnitt 10.
 12. 10. Vid köp av Tjänst vars nominella värde är högre en Voucherns värde, förpliktas Användaren att betala mellanskillnaden i priset.
 13. 11. Användaren är införstadd med att Vouchern som omnämns i avsnitt 6 punkt 3 gäller i ett ar fran datum för dess utskick till den i kontaktformuläret angivna mejladressen.
 14. 12. Vid beställning av Tjänst som betalas med Voucher som omnämns i avsnitt 6 punkt 3, har man inte rätt att delta i Program 365. Bestämmelser i detta avsnitt utesluter inte möjlighet att inkomma med reklamation enligt reklamationsförfarande samt rättigheter som framgar fran den allmänt gällande lagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 1. 1. Användarnas personuppgifter behandlas av Säljaren som administratör (med förbehall enligt avsnitt 2) för att registrera och hantera Tjänsteleverantörens Konto, tillhandahalla tjänster tillgängliga i Servicen, för marknadsföringsändamal samt för statistiska och analytiska ändamal. Vid uttryckande av lämpligt samtycke kommer personuppgifterna även behandlas för att tillhandahalla markandsföringsinnehall via vald kanal. Mer information om behandling av personuppgifter av Säljaren finns i Integritetspolicyn.
 2. 2. Säljaren är administratör för användarnas personuppgifter som behandlas i samband med Tjänst/Avtal.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. 1. Alla twister i samband med tjänster som tillhandahalls av Säljaren till Användarna i enlighet med Användningsvillkor kommer att lösas inför domstol med rättsbefogenhet inom Säljarens sätesomrade. Denna bestämmelse gäller inte Användare som är konsumenter (bestämmelsen gäller inom Europeiska unionen).
 2. 2. Med förbehall gällande det allmängiltiga i avsnitt 1 i denna artikel, kan Användaren som är en konsument som skyddas av Europeiska unionens lag kan använda sig av icke-rättsliga sätt att behandla reklamationer och ersättningskrav. För att använda sig av möjligheten till förlikningsförfarande gällande köp pa nätet kan Användaren lämna in sitt klagomal t. ex. genom EU:s Internetplattform ODR som finns tillgänglig pa adressen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 3. 3. Om nagon av bestämmelserna i Användningsvillkoren kommer att betraktas som ogiltig eller verkningslös enligt en giltig dom, är de övriga bestämmelserna gällande och utkrävbara.
 4. 4. Servicen förbehaller sig rätten att införa ändringar i Användningsvillkorens innehall samt att när som helst aktivera en ny version av Servicen utan behov att motivera dessa atgärder. Administratören meddelar omgaende om ändringar i Användningsvillkoren eller Servicens version. Användaren har rätt att avsluta användning av Servicen i dess nya version eller under andra Användningsvillkor omedelbart efter att meddelandet erhallits. Fortsatt användning av Servicen innebär användarens samtycke till de införda ändringarna.
 5. 5. Ett meddelande om avslutande av användning av Servicen bör ske i skriftlig form och skickas till: Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH, Great Britain. Avslutande av användning av Servicen resulterar, enligt Administratörens gottbefinnande, blockering av tillgangen till Servicen eller begränsning av dess funktioner resp. avstängning eller radering av Kontot.
 6. 6. Användningsvillkoren träder i kraft fran och med dagen för deras tillkännagivande i Servicen. Avtal som slutits mellan Användarna och Administratören före ikraftträdandet av de nya Användningsvillkoren kommer att omfattas av nya bestämmelser när dessa accepteras av Användaren.
 7. 7. Samtliga rättigheter som framgar av Användningsvillkor tillkommer och är till förman även för Säljarens juridiska efterträdare.

BILAGOR

Användningsvillkorens integrerade del utgörs av följande bilagor: BILAGA NR 1. INTEGRITETSPOLICY

UPPDATERINGSDATUM

Dessa användarvillkor har senast uppdaterats den 07.04.2021 r.